بزرگداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان

3 مهر 1398

بزرگداشت روز جهانی ایمنی مطابق 26 شهریور ماه و اهمیت مقوله ایمنی بیمار و عوارض و پیامد های ناخواسته به عنوان ناخواسته به عنوان علل عمده مرگ و میر بیماران که به همین مناسب روز 26 شهریور با حضور مسئولین بیمارستان در بخشهای مختلف بازدید شد و مطالبی از پرسنل بخشهای مختلف در مورد سنجه های ایمنی بیمار و خط مشی ها و روش های اجرایی پرسش و پاسخ انجام شد

خبر به گزارش تصویر

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.