فرم رسیدی به شکایات بیماران

مراجعین محترم در صورتی که از بخشی شکایتی دارید می توان با تکمیل فرم ذیل موضوع خود را ازطریق دفتر پرستاری با شماره تلفن 33241340 پیگیر شوید
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >