عید.نوروز


29 اسفند 1402
سرپرست بیمارستان بقیه الله الاعظم عج دیلم به مناسبت عید نوروز و بهار طبیعت پیام تبریک صادر نمود.

 

1 فروردين 1402
پیام تبریک رئیس بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم به مناسبت فرا رسیدن نوروز
پیام تبریک رئیس بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم به مناسبت فرا رسیدن نوروز

 

1 فروردين 1402
بازدید مدیرداخلی,مترون و سرپرست حراست بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم به مناسبت تبریک عید نوروز
بازدید مدیرداخلی,مترون و سرپرست حراست بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج) دیلم به مناسبت تبریک عید نوروز 1402

 
 
 
< >