نتایج اعتبار بخشی سال 95

1396/5/9 0:0

 

نتایج ارزیابی کیفی بیمارستان از نگاه وزارت بهداشت

*******************************************************

با توجه به ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان ها ی کشور و رتبه بندی آنان بر اساس شاخص های مختلف در حوزه های مدیریت ، مراقبت ودرمان ، خدمات پرستاری ، رعایت حقوق گیرندگان خدمت ، و ......بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) دیلم  موفق به ارتقا این رتبه از درجه 3 به درجه 2 گردید لازم به ذکر است  که ارزیابی فوق در بهمن ماه سال قبل توسط وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت و به صورت  سالیانه تکرار می شود

درصد تحقق اعتباربخشی در بیمارستان بقیه لله اعظم

نمودار کلی نتایج واحد ها

مقایسه وضعیت زیرمحورھای محور مراقبت و درمان

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور مراقبت ھای مادر و نوزاد

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور مراقبت ھای بیھوشی و جراحی

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور فناوری اطلاعات سلامت 

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور بهداشت و محیط 

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور حقوق گیرندگان خدمت 

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور مدیریت و رهبری 

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور دارو و تجهیزات 

مقایسه وضعیت استاندارد ھای زیر محور مدیریت دفتر پرستاری

 

کلمات کلیدی:
ارزیابی     اعتبار.بخشی     استاندارد        

تاریخ بروز رسانی:   5 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >