کمیته های بیمارستان

1395/5/11 0:0

                                                                                 کمیته های بیمارستان
                                           

یکی از سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی میباشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل میگردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود

اهداف کمیته ها

  • تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
  •  
  •  طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
  •  
  • شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
  • تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان    خدمات
  • پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
  •  
  • پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 برنامه زمانبندی کمیته های بیمارستان نیمه اول سال 1402
آیین نامه کمیته بیمارستان

 

 


  

کلمات کلیدی:
    کمیته.بیمارستان        

تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >