سنجه هاي اعتبار بخشي واحد ها

1394/8/4 0:0

                                        سنجه هاي اعتبار بخشي                                 

 

طی سال های اخیر، متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیرتی بهینه آنها روش های متعددی را به کار گرفته اند که در یک نگاه کلی می توان آنها را در دو گروه اصلی مورد بررسی قرار داد: 1) مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبتنی بر کیفیت، تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند، و 2) شیوه هایی که به مدیریت کیفیت در سازمان کمک می کنند.

در این میان، اعتباربخشی از گروه اول و حاکمیت بالینی از گروه دوم، از جایگاه ویژه ای در بخش سلامت برخوردار هستند؛ چرا که توسط صاحبنظران عرصه سلامت و بر اساس نیازهای خاص این بخش طراحی شده اند و از این رو به مقوله ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تاکید می نمایند.

اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرایندهای مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفته پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند، جهت تامین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبتی یاری می نماید.

 

 

 

کلمات کلیدی:
اعتبار.بخشي    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >