معرفي رياست بيمارستان

1394/8/10 0:0

               معرفی سرپرست

                   ******************************
نام و نام خانوادگی: دکتر فرید ده بزرگی


پزشک عمومی

سمت فعلی : سرپرست بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج ) ديلم

********************************

سوابق کاری:


 


تلفن مستقيم : 33241330

فكس :33241330

داخلي : 119

ایمیل :

*************************************************

 

کلمات کلیدی:
سوابق.كاري.اجرايي    

تاریخ بروز رسانی:   5 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >