معرفي مدير داخلي

1394/8/10 0:0

 

 مديريت داخلي بيمارستان
*******************************

نام:مرتضی

نام خانوادگی:مبارکی
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد بهداشت محیط


**************************

سوابق اجرائی:

کارشناس بهداشت و محیط شبکه بهداشت

مسئول درمانگاه امام حسن

مسئول کلینیک تخصصی  ییمارستان


تلفن داخلي :120

 

فكس: 33241340


************************************

کلمات کلیدی:
مدير.داخلي    

تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >