معرفي دفتر پرستاري

1394/8/9 0:0

  معرفی واحد دفتر پرستاری

1-     نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:
 
واحد دفتر پرستاری (نرگس زمردی)
 
  
2-    تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:
 

6نفر پرستار             شرح وظايف سوپروايزر باليني

 

                                                                 منشور حقوقي پرستار

گزارش عملکرد دفتر پرستاری سال 96 

 
 
3-   شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:
 
1-برنامه ریزی امور پرستاری و مامائی
2-نظارت بر تمامی امور بیمارستان در شیفت های عصر و شب
3-برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات مراقبتی
4-برنامه ریزی جهت دفتر بهبود کیفیت
5-بررسی مسائل و مشکلات واحدهای پرستاری در رابطه با تاسیسات –تدارکات –تجهیزات –داروخانه...
6-نظارت بر عملکرد منشی های بخش
7-نظارت بر عملکرد کمک بهیاران

8-بررسی عملکرد امور پزشکان

9-نظارت بر اجرای برنامه های اعتبار بخشی

 
 
 
4-    توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین(درمانی، اداری و ...):از مراجعین محترم خواهشمند است ضمن احترام به پرسنل بیمارستان جهت انجام امور درمان بطور صحیح صبور باشند و با ایجاد سر و صدا محیط را متشنج نسازند تا همه با هم در محیط ارام بتوانیم به بیماران خدمات برسانیم.
 

 

کلمات کلیدی:
سر.پرستار     دفتر.پرستاري    

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >