بهبود كيفيت

1394/7/29 0:0

  معرفي واحد بهبود كيفي

مسئول واحد : آزاده قجري

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري

سمت :  مدير دفتر خدمات پرستاري

واحد بهبود کیفیت بیمارستان بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) ديلم با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است. این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:
1.     ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه کارکنان هماهنگ با فعالیت های بخش اداری، ستادی و بالینی و همسو با سیاست های کلان سازمان
2.     ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.
3.     برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآینده

 سلسله مراتب سازمانی:

واحد بهبود کیفیت به صورت مستقل و مستقیم تحت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 شرح وظایف:

 •    تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
 •     هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 •     تدوین برنامه های بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی
 •      تهیه برنامه عملیاتی
 •       بررسی کیفیت  ارائه خدمات درمانی، بالینی و اداری و بهبود مستمر آن
 •      پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 •      اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
 •       تعیین و نشر رسالت وخط مشی بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •       ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در واحدهای مختلف بیمارستان
 •      هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات
 •       بررسی کیفیت  و اثر بخشی دوره های عمومی و تخصصی برگزار شده برای پرسنل
 •       ایجاد نظام جامع مدیریت خطر در بیمارستان
 •       ایجاد نظام جامع کنترل عفونت در بیمارستان
 •       ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
 •       تدوین و ابلاغ خط مشی ها و روش اجرایی واحدهای بیمارستانی
 •       ارائه الگوی استاندارد در بخش جذب نیروی انسانی و فضای فیزیکی مناسب
 •       تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 •       تهیه و تدوین شرح شغل پستهای سازمانی در بیمارستان و شرایط احراز افراد
 •       تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دست یابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 •       تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت در بیمارستان
 •       ایجاد هماهنگی بین بخشی
 •       تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
 •       جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه
 •       تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان
 •       تدوین روش اجرایی و خط مشی رسیدگی به شکایات، انتقادات، پیشنهادات در بیمارستان
 •     بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 •       بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 •      بررسی رضایت مندی ارباب رجوع داخلی
 •       بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی
 •       ارتباط مستمر با مسئولان  بیمارستان در جهت رفع مشکلات
 •   نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه  مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
 •       برنامه ریزی برای افزایش ایمنی بیمار
 •      تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه
 •       شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط

کلمات کلیدی:
بهبود.كيفيت    

تاریخ بروز رسانی:   5 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >