تجهيزات پزشكي

1394/7/28 0:0

 

معرفی واحد تجهیزات پزشکی


برنامه آنکالی واحد

 

 

       1-     نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:

         نسرین زاهدی پور
 
 
2-    تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:

2 نفر کارشناس تجهیزات
 
      3- شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد: 


این بخش شامل 3 قسمت می باشد:
1 ـ بررسي نيازهاي تجهيزات مراكز
2 ـ پيگيري و تشكيل ماهيانه كميته تجهيزات پزشكي با حضور اعضاء
3 ـ نظارت بر خريد تجهيزات پزشكي مركز اعم از مصرفي وغير مصرفي مطابق با امين نامه مالي معاملاتي دانشگاه
4 ـ كنترل و مطابقت تجهيزات پزشكي خريداري شده از شركتها با اصل فاكتور در زمان تحويل
5 ـ حضور در زمان نصب و آموزش تجهيزات پزشكي خريداري شده
6 ـ بازديد منظم از تجهيزات پزشكي كليه بخشهاي بيمارستان
7 ـ انجام تعميرات اوليه تجهيزات پزشكي پايه در مراكز
8 ـ نظارت و پيگيري بر انجام كاليبراسيون و كنترل كيفي تجهيزات پزشكي مركز
9 ـ به روز رساني شناسنامه تجهيزات پزشكي مطابق با انتظارات و درخواست كارشناس ستادي اداره تجهيزات پزشكي ( درج اطلاعات خريد تعميرات ـ كاليبراسيون ـ قرارداد نگهداشت و ... )
10 ـ الزام به شركت در كارگاههاي آموزشي تجهيزات پزشكي برگزار شده توسط اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه
11 ـ نظارت بر نحوه صحيح قراردادهاي منعقد شده تجهيزات پزشكي اعم از خريد ، نگهداشت ، كاليبراسيون و ...
12 ـ بازديد از تجهيزات پزشكي اسقاطي مركز و تاييد اوليه قبل از ارسال به دانشگاه
13 ـ همكاري با سوپروايزر آموزشي بيمارستان جهت استخراج نيازهاي آموزش تجهيزات پزشكي و برنامه ريزي جهت آموزش پرسنل
14 ـ بازديد روزانه از سايت imed.ir و اخذ آخرين اخبار و اطلاعيه ها و در صورت نياز اطلاع رساني به مديريت و پزشكان
15 ـ بازديد از فروشگاههاي عرضه تجهيزات و ارسال فرم بازديدها به اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه ( مختص شهرستان )
16 ـ نظارت بر حسن اجراي طرح ثبت تجهيزات پزشكي
17      ـ لزوم اطلاع از آخرين دستورالعملهاي آيين نامه مالي ـ معاملاتي ابلاغ شده دانشگاه 
 
 
4-    توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:

- از بیماران خواهشمندیم به هیچ عنوان به تجهیزات موجود در بیمارستان دست نزنید.ممکن است برای شما و یا دیگر همراهان خطر داشته باشد.
 
5-   تجهیزات بخش:

 
1-ابزار آلات مخصوص تعمیرات الکترونیکی شامل انواع آچار و پیچ گشتی،منبع تغذیه،قطعات الکترونیکی در حد نیاز، سیمولاتور ECG .2-یک دستگاه رایانه جهت انجام امور اتوماسیون و بروز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی. جهت ارتباط با شرکت ها و اداره کل تجهیزات پزشکی
 
6-    افتخارات بخش /واحد:

کلمات کلیدی:
تجهيزات     .پزشكي        

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >