برنامه آموزشی پرسنل درمانی و اداری مهر ماه 97

تاریخ نامه: 3 مهر 1397
شماره نامه:
 
اداری  |   

   اطلاعيه آموزشي           

  

Image result for ‫آموزش‬‎

دوره آموزشي :   آشنایی با قوانین و اصول پرستاری و مامایی 

مدرس : رضا رشیدی

تاريخ :4 مهر     8ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار ، بهيار ، اتاق عمل ، بيهوشي ، فوريت ، ماما

 

دوره آموزشي :   اصول پذیرش و ترخیص

مدرس : منیژه تنگستانی

تاريخ : 8مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-اتاق عمل

 

 

دوره آموزشي :   اصول بهداشت محیط و عفونتهای بیمارستانی

مدرس : شاکرزاده

تاريخ : 10مهر    10ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرسنل جدیدالورود  مسوول بخش ها

دوره آموزشي :  اصول بهداشت محیط و عفونتهای بیمارستانی

 

مدرس : مرتضی مبارکی

 

تاريخ : 11مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرسنل جدیدالورود

دوره آموزشي :   تفسیر آزمایشات در بالین

مدرس : نرگس وفا پیشه

تاريخ : 8مهر    16ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-علوم آزمایشگاه

دوره آموزشي :   تفسیر آزمایشات در بالین

 

مدرس : منیژه تنگستانی

 

تاريخ : 17مهر    8ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-علوم آزمایشگاه


دوره آموزشي :   احیا مقدماتی بزرگسال اطفال

 

مدرس : سید حمید حسنی کیا

 

تاريخ : 18مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پگروه اداری -پذیرش -اطلاعات -حراست -خدمات

دوره آموزشي :   احیا مقدماتی بزرگسال اطفال

مدرس : سید حمید حسینی کیا

تاريخ : 18مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-اتاق عمل - پرسنل جدید الورود


دوره آموزشي :   تریاژ بیماران در اورژانس

 

مدرس : سید حمید حسینی کیا

 

تاريخ : 19مهر    8ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-اتاق عمل

دوره آموزشي :   مراقبت های پرستاری در بخش ویژه 

مدرس : نجفی

تاريخ : 25مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-اتاق عمل

دوره آموزشي :   مراقبت های پرستاری در بخش ویژه

 

مدرس : عمادی

 

تاريخ : 26مهر    4ساعت    8:30 صبح   مکان سالن کنفرانس بيمارستان

گروه هدف : پرستار - بیهوشی -بهیار-فوریت-اتاق عمل - ویژه پرسنل بخش ویژه

 

 

 

 

 

 

جهت گروه هدف الزامی و ضروری می باشد

 

 کلمات کلیدی:
آموزش     دوره     کارگاه    

تاریخ بروز رسانی:   3 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >