بیمارستان بقیه اله دیلم


بخش بستری

 


چارت سازمانی بیمارستان بقیه اله دیلم
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست بیمارستان   ریاست بیمارستان
  دکتر ابراهیم قنواتی پور
Collapse   مدیریت دفتر پرستاری   مدیریت دفتر پرستاری
  آزاده قجری
  سوپروایزر بالینی
  سوپروایزر کنترل عفونت
  سوپروایزر آموزشی
  حاکمیت بالینی
  اعتبار بخشی
  مدیریت خطر
  کلینیک تخصصی
Collapse   مسئول اورژانس   مسئول اورژانس
  واحد اعزام
  مسئول بخش بستری
  آزمایشگاه
  زایشگاه
  رادیولوژی
  دیالیز
  تالاسمی
  داروخانه
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  مهدی حیاتی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  لادن شایانفر
Collapse   امور مالی   امور مالی
  حسین خلیفه
  رضا عباسی
  سجاد سلیمی
  صندوق
  هزینه
Collapse   درآمد   درآمد
  میثم صالحیان
Collapse   اموال   اموال
  کریم روغنی
Collapse   انبار   انبار
  مهراب اکبری
  امور قراردادها
Collapse   تدارکات و خرید   تدارکات و خرید
  مهدی بهبهانی
  بهرام احمدی
Collapse   آمار و تجهیزات   آمار و تجهیزات
  سعیده بازویی
Collapse   امور خدمات   امور خدمات
  بهرام گشتاسبی
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  ابراهیم تراکمه
Collapse   حراست   حراست
  نیروی بسیج
  حسن عطارزاده
  انتظامات
Collapse   مدارک پزشکی   مدارک پزشکی
  زینب خلیفه لیراوی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  پسمانداری
  فاضلاب
  تجهیزات پزشکی
  بهداشت حرفه ای
Collapse   امور هماهنگی   امور هماهنگی
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  حجت نعامی
  آشپزخانه
  نقلیه
  سردخانه
  پانسیون
  مهد کودک
  فضای سبز
  رختشوخانه
Collapse   مسئول دفتر سرپرستی   مسئول دفتر سرپرستی
  بهرام گشتاسبی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  بهرام گشتاسبی

تعداد بازدید:   ۴۶۲


برگشت>>


دفتر بهبود تغذیه جامعه
نظرسنجی ارباب رجوع

   کاربران آنلاين:   ۳۸۴  

بازدید امروز: ۳۴۴۹
بازدید این ماه: ۳۲۱۱۱۸
بازدید تاکنون: ۱۱۹۰۳۴۸۲
پست الکترونیک دانشگاه PodCast Rss 2.0