فرم رسیدی به شکایات بیماران

مراجعین محترم در صورتی که از بخشی شکایتی دارید می توان با تکمیل فرم ذیل موضوع خود را ازطریق دفتر پرستاری با شماره تلفن 33241340 پیگیر شوید
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

پزشک معالج *

تاریخ *

ساعت *

نام بخش *

شرح شکایت

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲۴
 

< >