معرفي رياست بيمارستان

1394/8/10 0:0

               معرفی سرپرست

                  
نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهيم قنواتي پور


دكتراي عمومي حرفه اي

سمت فعلی : سرپرست بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج ) ديلمسوابق کاری:

- پزشك معتمد شركت نفت

-پزشك معتمد تامين اجتماعي

-عضو كميسيون پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

از سال 86 تا كنون به عنوان  

سرپرست بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) ديلم در حال خدمت مي باشند

تلفن مستقيم : 33241330

فكس :33241330

داخلي : 119

ايميل : Ebrahim.ghanavatipour@bpums.ac.ir

 

کلمات کلیدی:
سوابق.كاري.اجرايي    
تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >