معرفي رياست بيمارستان

1394/8/10 0:0

               معرفی سرپرست

                  
نام و نام خانوادگی: دکتر زهره بجلی


متخصص داخلی 

سمت فعلی : سرپرست بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج ) ديلمسوابق کاری:


 


تلفن مستقيم : 33241330

فكس :33241330

داخلي : 119

ایمیل :

 

کلمات کلیدی:
سوابق.كاري.اجرايي    
تعداد بازدید:   ۱۱۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >