آموزش به عموم

1394/7/26 0:0

 

آموزش عمومي

 

 

 

 

 

نحوه پذیرش

آموزش بیمار

 نکات بهداشتی

آموزش تصویری بیمار

برنامه پزشکان متخصص درمانگاه

مشخصات پزشکان متخصص

برنامه کشیک پزشکان عمومي 

منشور حقوق بیمار

لیست ارائه خدمات و
 ساعات ملاقات و پذیرش بیمار

تلفن های داخلی
بیمارستان

موسسات و بیمه های
طرف قرارداد

 لیست تعرفه ها و قیمت ها

قیمت تختهای بیمارستانی

طرح تحول نظام سلامت

کلمات کلیدی:
آموزش.عموم    
تعداد بازدید:   ۲۱۸۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >