فناوري اطلاعات

1394/7/28 0:0

معرفی  واحد فناوری اطلاعات

مسئول واحد: مهندس اعظم  صحت پور
پرسنل واحد و مسئول his : ميثم صالحيان
برنامه آنکالی واحد


IT

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات:

1- نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای.

2- کنترل فنی تجهیزات خریداری شده از نظر تطبیق با فاکتورهای تایید شده.

3- نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

4- پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب  جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم.

5- مشاوره به واحد مربوط جهت مکانیزه کردن فرآیندها.

6- همکاری با مدیریت بیمارستان  جهت بهتر شدن شرایط کاربری نرم افزار.

7- نظارت بر HIS بیمارستان.
 

 

 
نرم افزار            آموزش

 
 ارسال ایده ها، پیشنهادات و انتقادات به واحد فناوری اطلاعات

کلمات کلیدی:
فناوري.اطلاعات    

تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1395

تعداد بازدید:   ۲۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >